Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή!

Η προωθητική ενέργεια ολοκληρώθηκε.

Έως 31/01. 40000 Τυχεροί

Το Viva.gr & η Mastercard® σε επιβραβεύουν κάθε φορά που πας θέατρο, σινεμά, σε συναυλίες & αθλητικούς αγώνες.

Σου επιστρέφουμε €5, με 3 απλά βήματα!

Βήμα 1

Μπες στο viva.gr ή στο viva wallet app

Βήμα 2

Κλείσε εισιτήρια για θεάματα, σινεμά & αθλητικούς αγώνες ίσης ή μεγαλύτερης αξίας των €15 & χρησιμοποιήσε τη Mastercard® κάρτα σου

Βήμα 3

Επίλεξε τον τρόπο που θα σου επιστραφούν τα €5 πατώντας το κουμπί "Πάρε το δώρο σου" στην σελίδα με τα ηλεκτρονικά σου εισιτήρια


Διάδωσέ το

Κλείσε θέση στα καλύτερα θεάματα!

Θεατρικές & μουσικές παραστάσεις, συναυλίες & φεστιβάλ σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις!

Παρακολούθησε τους μεγαλύτερους αθλητικούς αγώνες!

Μη χάνεις στιγμή από την αγαπημένη σου ομάδα.
Εισιτήρια ποδοσφαίρου, & μπάσκετ μόνο για σένα!

Μη χάνεις ποτέ τις αγαπημένες σου ταινίες!

Κλείσε τώρα θέση σε υπερσύγχρονες αίθουσες, για τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές πρεμιέρες!

Όροι χρήσης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «M.S.P.S. A.E. (MarketSupportandPromotionServicesA.E.)», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Ήρωος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου, Τ.Κ. 17456), (εφεξής καλούμενη ως η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο MASTERCARDVIVAPROMO 2016” (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της «MastercardEuropeSA» και της εταιρείας με την επωνυμία «VIVAΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττι­κής (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, ΤΚ 15125) (εφεξής καλούμενη ως η «VIVA»), σύμφωνα με τους επόμενους όρους:

1. Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας. Όσοι δικαιούμενοι συμμετοχής πραγμα­τοποι­ήσουν συναλλαγή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.viva.gr ή μέσω της Mobile εφαρμογής VivaWalletαξίας ίσης ή άνω των δεκαπέντε Ευρώ (€ 15,00) με χρήση κάρτας MasterCard® κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, έχουν την δυνατότητα να κερδίσουν άμεσα ένα από τα δώρα που αναφέρονται στη συνέχεια.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και εξ ολοκλήρου αποδοχή των παρόντων όρων. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις (εφεξής ο «Συμμετέχων» ή οι «Συμμετέχο­ντες»):

- είναι κάτοχοι έγκυρης κάρτας Mastercard®, GoldMastercard®, PlatinumMastercard®, WorldMastercard®, DebitMastercard® ή PrepaidMastercard®, η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Στην ενέργεια συμμετέχουν συγκεκριμένα bins των προαναφερθέντων καρτών

- διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα

- έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια οι υπάλληλοι της Διορ­γα­νώτριας και των εταιρειών «MastercardEuropeSprl» και VIVA, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των ανωτέρω.

Όπως είναι αυτονόητο, η χρήση οποιασδή­ποτε κάρτας Mastercard στο πλαίσιο της παρούσης Προωθητικής Ενέργειας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζας.

3. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια

Οι Συμμετέχοντες πραγματοποιούν συναλλαγή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.viva.gr ή μέσω της Mobile εφαρμογής VivaWalletαξίας ίσης ή άνω των δεκα­πέντε ευρώ (€ 15,00) σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες ΘΕΑΜΑΤΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ή ΣΙΝΕΜΑ, με χρήση μίας από τις ανωτέρω κάρτες MasterCard.

Οι Συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις πρώτες σαράντα χιλιάδες (40.000) συναλλαγές που θα καταγραφούν κατά την διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, κερδίζουν αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια, ένα από τα δώρα της Προωθητικής Ενέργειας που αναφέρονται παρακάτω.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

(α) επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές στην Προω­θη­τι­κή Ενέργεια, με την έννοια ότι κάθε φορά που ο Συμμετέχων ακολου­θεί την διαδικα­σία που περιγράφεται παραπάνω κατά την Διάρκεια της Προωθητι­κής Ενέργειας, αποκτά την δυνατότητα να κερδίσει ένα από τα δώρα που αναφέρονται παρακάτω

(β) κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μόνο ένα δώρο ανά ημέρα, ανεξαρτήτως του πλήθους των συναλλαγών που θα πραγματοποιήσει κατά την ίδια ημέρα, και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των δώρων που θα λάβει συνολικά δε μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) μέχρι το πέρας της Προωθητικής Ενέργειας, που αναφέρεται στην παράγραφο 4 κατωτέρω.

4. Διάρκεια

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1/12/2016 έως και την 31/1/2017.

Σε περίπτωση που οι πρώτες σαράντα χιλιάδες (40.000) συναλλαγές που θα καταγραφούν κατά την διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ολοκληρωθούν πριν την 31/1/2017 ώρα 24:00:00, η Προωθητική Ενέργεια θα λάβει τέλος κατά την ημέρα και την ώρα ολοκλήρωσης αυτών.

5. Δώρα

Θα διατεθούν συνολικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας σαράντα χιλιάδες (40.000) δώρα, αξίας πέντε ευρώ (€5) το καθένα. Το δώρο θα δίδεται με την μορφή είτε (α) ενός μοναδικού ηλεκτρονικού VIVAemoneyκωδικού, με τον οποίο ο Συμμετέχων θα μπορεί να πιστώσει στον λογαριασμό VIVAWALLET, εφόσον διαθέτει τέτοιο, το ποσό των €5, είτε (β) με την πίστωση του ποσού των €5 στην κάρτα, με την οποία ολοκλήρωσε τη συναλλαγή (εφεξής το «Δώρο» ή τα «Δώρα»).

Μόλις ο Συμμετέχων ολοκληρώσει την συναλλαγή του σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες ΘΕΑΜΑΤΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ή ΣΙΝΕΜΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.viva.gr ή μέσω της Mobile εφαρμογής VivaWallet, σύμ­­φωνα με τα προαναφερόμενα, θα οδηγείται πίσω στην σελίδα - ιστορικό της παραγγελίας όπου θα πρέπει να επιλέξει με ποιο από τους δύο τρόπους θα αξιο­ποι­ή­σει το δώρο του.

Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας του, ο Συμμετέχων, ανάλογα με τον τρόπο που έχει επιλέξει να αξιοποιήσει το Δώρο του, είτε στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την παραγγελία του το μοναδικό ηλεκτρονικό VIVAemoneyκωδικό, είτε (β) θα πραγματοποιηθεί η πίστωση του ποσού των €5 στην κάρτα του με την οποία ολοκλήρωσε την συναλλαγή.

Όπως είναι αυτονόητο, η χρήση του λογαριασμού VIVAWALLET, που τυχόν τηρεί ο Συμμετέχων στην εταιρεία με την επωνυμία VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε., θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους χρήσης της ως άνω ανώνυμης εταιρείας.

 

6. Διαχείριση Δώρων

Η Διοργανώτρια και η VIVAδεν υποχρεούνται να παράσχουν το Δώρο, εφόσον

Α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του Συμμετέχοντος οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους όρους της παραγράφου 2 ανωτέρω για την συμμετοχή κάποιου προσώπου στην Προωθητική Ενέργεια

Β) ο Συμμετέχων δεν χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό VIVAemoneyκωδικό που θα λάβει, προκειμένου να πιστώσει στον λογαριασμό VIVAWALLETτο ποσό των €5, μέχρι την ημερομηνία λήξης του ανωτέρου κωδικού, ήτοι την 30.04.2017

Γ) σε περίπτωσης ακύρωσης της συναλλαγής λόγω υπαιτιότητας του Συμμετέχοντος.

Σε περίπτωση ακύρωσης του θεάματος λόγω υπαιτιότητας του παραγωγού, το Δώρο θα δίδεται κανονικά στον Συμμετέχοντα, με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω.

Δ) Σε περίπτωση που το θέαμα καλύπτει συμφέροντα χορηγίας από ανταγωνιστή της Διοργανώτριας, όπως στην περίπτωση της παραγωγής Fuzz Productions.

7. Προσωπικά Δεδομένα Συμμετεχόντων

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την εκ μέρους των χρηστών παροχή συναίνεσης προς τη Διοργανώτρια και τη VIVA και προς άλλα νομικά πρόσωπα με τα οποία αυτές συνεργάζονται για την συλλογή, την επεξεργασία και την διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της ενέργειας είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επίθετο, Κινητό τηλέφωνο,Email.

Η VIVA λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Η VIVAδηλώνει και ο χρήστης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η VIVA και το προσωπικό της, άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου της VIVA, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η VIVA υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Επίσης ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από τη VIVA με τους παρόντες όρους σχετικά με το δικαίωμά του:

α. για ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και την ανακοίνωσή τους από τη VIVAσε τρίτους

β. για πρόσβαση στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία

γ. για αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 για την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η VIVA θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τις ανάγκες της Προώθηση Ενέργειας, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας του ατόμου κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω.

Επίσης, η VIVA έχει δικαίωμα να διατηρήσει αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων για την αποστολή προωθητικών και ενημερωτικών μηνυμάτων εκτός αν ο συμμετέχων δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, αποστέλλοντας σχετικό email στο support@vivawallet.com.
 

8. Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια και η VIVA δικαιούνται να παρατείνουν, να αναβάλουν ή/ και να μαται­ώ­σουν από κοινού την Προωθητική Ενέργεια, καθώς επίσης και να τροποποιήσουν από κοινού οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση τους, ενημερώνοντας σχετι­κά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/MastercardGreeceκαι www.viva.grμε ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

9. Δημοσιότητα. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.mastercard.gr, www.facebook.com/MastercardGreece και www.viva.gr.

10. Ευθύνη. Η ευθύνη της Διοργανώτριας της «MastercardEuropeSA» και της VIVA περιορί­ζεται απο­κλει­στικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια, η «MastercardEuropeSA» και η VIVAδεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, έναντι οποιου­δήποτε Συμμετέχοντα για οποιαδήποτε αιτία.

11. Δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

12. Αποδοχή των Όρων. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπι­φύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρα­τίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω ορι­ζό­μενα, παραιτουμένου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρό­ντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οποιασδή­ποτε αποζημιώ­σεως εξ αυτής της αιτίας.