Έρευνα Εξυπηρέτησης Πελατών
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας
Πάρτε μέρος τώρα!
 
 

Τιμοκατάλογος Business Services



Τηλεφωνικές καμπάνιες - τηλεφωνικές έρευνες

Το κόστος μεταβάλεται ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες κάθε καμπάνιας. Το αρχικό κόστος δημιουργίας κάθε καμπάνιας ξεκινάει από 500€, και επεκτείνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες σας. Πέραν τούτου, κάθε κλήση της καμπάνιας χρεώνεται με βάση τον τιμοκατάλογο εξερχομένων κλήσεων του Viva VoIP



Custom Development Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών

 Το ελάχιστο κόστος  για την ανάπτυξη custom εφαρμογών,  σύμφωνα  με  συγκεκριμένες με τις προδιαγραφές του πελάτη, είναι: 

 • Κόστος Ανάπτυξης: Ανάλογα με τις προδιαγραφές (min € 1.500,00)
 • Φιλοξενία και Υποστήριξη:  10% (min € 500,00 /year) στις υποδομές του Viva
 • Συντήρηση Εφαρμογών: 15%  του κόστους ανάπτυξης  (min € 500,00 /year)

Σημείωση:

 • Οι εφαρμογές δεν μπορούν να μεταφερθούν ή να εγκατασταθούν σε servers επιλογής του πελάτη παρά μόνο κατόπιν σχετικής συμφωνίας
 • Όλες οι παραπάνω τιμές είναι προ ΦΠΑ 


Νούμερα παροχής  Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (της σειράς  901)

A) Τέλη εκχώρησης & Χρήσης

 • Εφάπαξ τέλος  εκχώρησης &  ενεργοποίησης: 2.500,00 € / αριθμό  (προ ΦΠΑ) 
 • Ετήσιο  τέλος  χρήσης:  2.500,00 € / αριθμό (προ ΦΠΑ)

B) Αποδόσεις  Προμήθειας

Από την χρήση του αριθμού 901, οι αποδόσεις για τον κάτοχο του αριθμού είναι 

 • Για κλήσεις που εκκινούν από ΟΤΕ και άλλα σταθερά δίκτυα: 75 % επί της λιανικής τιμής του αριθμού (προ ΦΠΑ) 
 • Για κλήσεις που εκκινούν από δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας: 40 % επί της λιανικής τιμής του αριθμού (προ ΦΠΑ)

Σημ:(1) Η  λιανική τιμή κλήσης των αριθμών της μορφής 901  από σταθερά δίκτυα κυμαίνεται  μεταξύ 1,00 €/min -  3,00 €/min  (προ ΦΠΑ) 
       (2) Για την ενεργοποίηση του αριθμού απαιτούνται από έναν (1) έως και τρεις (3) μήνες, ανάλογα με το αν ο Κάτοχός του επιθυμεί την ενεργοποίησή του μόνο από σταθερά δίκτυα ή και από κινητά .
       (3) Οι κάτοχοι αυτών των αριθμών θα πρέπει να έχουν Γενική Άδεια από την ΕΕΤΤ για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Σύντομοι κωδικοί  της μορφής  181ΧΧ-183XX ( Εξυπηρέτησης Πελατών)  και 14ΧΧΧ (Παροχής Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης)


A) Τέλη εκχώρησης & Χρήσης

 • Εφάπαξ τέλος εκχώρησης &  ενεργοποίησης: 3.000,00 € / σύντομο κωδικό  (προ ΦΠΑ)  
 • Ετήσιο  τέλος  χρήσης:  11.000,00 € /σύντομο κωδικό  (προ ΦΠΑ)

 
B) Αποδόσεις  Προμήθειας για Σύντομους Κωδικούς 14ΧΧΧ

 • Για κλήσεις που εκκινούν από ΟΤΕ και άλλα σταθερά δίκτυα: 75 % επί της λιανικής τιμής του αριθμού (προ ΦΠΑ)  
 • Για κλήσεις που εκκινούν από δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας: 40 % επί της λιανικής τιμής του αριθμού (προ ΦΠΑ)

Σημ (1)   Η μέγιστη λιανική χρέωση προς σύντομους Κωδικούς 14ΧΧΧ  από σταθερά δίκτυα είναι  α) Με βήμα χρέωσης ανά  κλήση:  5,00 €/κλήση  (προ ΦΠΑ)   β) με Βήμα χρέωσης ανά λεπτό :  1,40 €/λεπτό (προ ΦΠΑ)

        (2) Οι κάτοχοι αυτών των αριθμών θα πρέπει να έχουν Γενική Άδεια από την ΕΕΤΤ για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης

 

Livefeeds3
Webphony By Viva
Vodafone / OgilvyOne
spacemonkey
Webphony By Viva
Comsote / OgilvyOne
Viva Phone
Co-Branded
ΤΟ ΒΗΜΑ
Viva Phone
Co-Branded
ΤΑ ΝΕΑ
Viva Phone
Co-Branded
IN.GR
Free Phone booths
Co-Branded
Τhe Mall Athens
Έρευνες Εκλογών
CATI
Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Alert