Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι ΧρήσηςΥπηρεσιών Viva!
Οι παρόντες όροι χρήσης περιγράφουν τους γενικούς κανόνες και προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών που σας προσφέρει το Viva! Οι κανόνες αυτοί αφορούν όλες τις υπηρεσίες του Viva! ενώ οι υπηρεσίες που έχουν ανάγκη από διαφοροποιήσεις ή επιπλέον κανόνες έχουν πρόσθετους Ειδικούς Όρους Χρήσης.

Τί είναι το Viva!
Το Viva! είναι σήμα κατατεθέν της VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μον. ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. 998988329 και έδρα Καποδιστρίου 2  & Λ. Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι.
Η VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μον. ΕΠΕ είναι αδειοδοτημένος τηλεπικοινωνιακός πάρoχος (με αρ. μητρώου: 06-128) και διατηρεί τις απαραίτητες υποδομές και σχετικές διασυνδέσεις με άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και Internet στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την παροχή των υπηρεσιών Viva!.

Αντικείμενο
Το Viva! σας προσφέρει ένα σύνολο από συνδρομητικές και μη υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, θα πρέπει:

 1. Να εγγραφείτε στο Viva!
 2. Να βάλετε πόντους (Viva! Points) στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι
 3. Να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Viva! αντλώντας πόντους από το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι

Οι παρόντες όροι περιγράφουν τη σχέση σας με το Viva! για όλες τις υπηρεσίες, ενώ η κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από το Viva! μπορεί να έχει επιπλέον Ειδικούς Όρους Χρήσης.

Υπηρεσίες Viva!
Αντικείμενο του Viva! είναι η παροχή ενός μεγάλου συνόλου καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες Viva! περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο www.viva.gr.

Το Viva! μπορεί να αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σας. Οι αλλαγές αυτές γίνονται ώστε οι υπηρεσίες του Viva! να συμβαδίζουν με τις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις ή να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Το Viva! μπορεί επίσης να διορθώσει, βελτιώσει ή/και αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του και αυτό μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό ή ακόμα και την διακοπή κάποιων υπηρεσιών.

Τιμοκατάλογοι

Το Viva! διαθέτει ένα σύνολο από τιμοκαταλόγους:

1. Πακέτα αγοράς πόντων, για να βάλετε πόντους (Viva! Points) στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι. Τα πακέτα αυτά έχουν τιμές σε Ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

2. Πακέτα απόκτησης υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που έχουν σταθερές χρεώσεις (πχ. μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια, κλπ). Τα πακέτα αυτά έχουν αξίες σε Viva! Points.

3. Τιμοκαταλόγους χρήσης, για τις υπηρεσίες που έχουν χρέωση ανάλογα με την χρήση (πχ. αγορά τραγουδιών, τηλεφωνικές κλήσεις, κλπ). Οι τιμοκατάλογοι αυτοί έχουν αξίες σε Viva! Points.

Το Viva! έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση σας.

Το Viva! έχει την υποχρέωση να αναρτά κατά την εφαρμογή τους, όλους τους τιμοκαταλόγους τους στο διαδικτυακό του τόπο (www.viva.gr), και να χρεώνει με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του.

Χρεώσεις και πληρωμές
Χρεώσεις και πληρωμές υπάρχουν μόνο κατά την αγορά πακέτων πόντων Viva! Points.
       1. Για πληρωμές με την χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 14515, ο πάροχος τηλεφωνίας από τον οποίο καλέσατε τον αριθμό 14515 θα σας χρεώσει και θα συμπεριλάβει την χρέωση στο λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών τελών που θα σας αποστείλει. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ Ή ΝΟΜΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ Η’ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ Viva! ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ..
       2. Για πληρωμές με πιστωτική κάρτα, με paypal, ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα νόμιμα παραστατικά εκδίδονται από το Viva!Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το Viva! πιθανολογεί τη μη ορθή χρέωση του συμφωνημένου αντιτίμου σε νόμισμα για κάθε υπηρεσία που απαιτείται τέτοιου είδους πληρωμή, το Viva! διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει να του προσκομίσετε αποδεικτικά χρέωσης /εξόφλησης του αντιτίμου αυτού (πχ αντίγραφο ανάλυσης τηλεφωνικού λογαριασμού) προκειμένου να αποδειχθεί η εν λόγω χρέωση ή/και καταβολή.

Για τις χρεώσεις με πόντους (Viva! Points) κατά τη χρήση των υπηρεσιών Viva! δεν εκδίδονται παραστατικά. Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε για την αναλυτική χρέωση του λογαριασμού σας με πόντους (Viva! Points) από την προσωπική σας σελίδα διαχείρισης μέσα στο διαδικτυακό χώρο του Viva! (www.viva.gr)

Δεν υποστηρίζεται η μετατροπή πόντων (Viva! Points) σε νόμιμο χρήμα. Μόνη εξαίρεση δύναται να αποτελούν οι πόντοι (Viva! Points) που σας αναλογούν

Α) από τη χρήση των αριθμών της μορφής 806, 812 και 825, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο www.viva.gr και ισχύουν εκάστοτε

Β) από πόντους που κερδίζετε συστήνοντας το Viva σε τρίτους σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και , προϋποθέσεις που περιγράφονται στο www.viva.gr και ισχύουν εκάστοτε

Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις η εξαργύρωση Πόντων (Viva! Points) , σε νόμιμο χρήμα , δύναται να γίνει μόνο μετά την έκδοση και προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου στο Viva! και σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία που εκάστοτε θα ορίζονται από το διαδικτυακό τόπο www.viva.gr.

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν κάποιες υπηρεσίες κατά τη χρήση τους, είναι πιθανό να βρεθείτε με χρεωστικό (αρνητικό) υπόλοιπο σε πόντους (Viva! Points). Σε αυτές τις περιπτώσεις την επόμενη φορά που θα αγοράσετε κάποιο πακέτο πόντων (Viva! Points), αυτόματα θα συμψηφιστεί κατά αναλογία το χρεωστικό σας υπόλοιπο.

Το Viva! έχει το δικαίωμα να κλείσει τον λογαριασμό σας αν δεν κάνετε καμιά κατανάλωση πόντων (Viva! Points) για 180 συνεχόμενες ημέρες (περίπου 6 μήνες). Σ’ αυτή τη περίπτωση οι πόντοι που τυχόν έχετε θα χαθούν.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος στις χρεώσεις του Viva!, θα πρέπει να ενημερώσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εντός 30 ημερών. Το Viva! Θα διορθώσει όλα τα λάθη που θα διαπιστώσει ότι οφείλονται σε σφάλματα των συστημάτων του.

Αυτόματη Επέκταση Πακέτων

Τα πακέτα απόκτησης υπηρεσιών Viva! για αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν με αυτόματη επέκταση κατά τη λήξη τους. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα του Viva! θα επεκτείνουν τα πακέτα αυτά αυτόματα και σύμφωνα με την επιλογή σας. Προεπιλεγμένη είναι πάντα η επέκταση στο τρέχον πακέτο της υπηρεσίας.


Εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών και προστασία προσωπικών δεδομένων

Έχετε την υποχρέωση να δηλώσετε τα πραγματικά σας στοιχεία κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες του Viva!

Το e-mail address που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας στο διαδικτυακό τόπου του Viva! (www,viva.gr) είναι το επίσημο e-mail επικοινωνίας μαζί σας, στο οποίο το Viva! θα σας αποστέλλει οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνετε από το Viva!.

Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες του Viva!, είτε αυτά έχουν επιλεχθεί από εσάς, είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματα του Viva! και σας έχουν κοινοποιηθεί, είναι αυστηρά προσωπικά. Το Viva! δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο ή μη.

Το Viva! διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ανάλογα με την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, μέρος των προσωπικών στοιχείων μπορεί να δοθούν σε τρίτους, συνεργάτες του Viva!, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, διατηρείτε το δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα για ενημέρωση σας, ή και έκφρασης αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.

Το Viva! λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών σας και για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το Viva! δεν ελέγχει και δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα μέσω των υπηρεσιών του. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας είναι αποκλειστικά στην ευθύνη των χρηστών.

Το Viva! δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

Το Viva! ουδεμία ευθύνη φέρει για:

  1. τη γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, το θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που λαμβάνετε ή αποστέλλετε σε τρίτους ή αποθηκεύετε μέσω της πρόσβασής σας στις υπηρεσίες του,

  2. την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστείτε από την χρήση των υπηρεσιών του Viva!

  3. για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ χρηστών του Viva! ή ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω των υπηρεσιών του Viva!

Το Viva! ενδέχεται να εφαρμόσει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών σας μόνον εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 
Ανωτέρα Βία
Το Viva! δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας των Υπηρεσιών εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορούν να ελέγξει, εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, κ.λπ.

Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
Για την χρήση των υπηρεσιών του Viva! απαιτείται να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Η ποιότητα των υπηρεσιών του Viva! μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος πρόσβασης στο Internet, με την ταχύτητα της σύνδεσης που διαθέτετε και πιθανά με άλλες παραμέτρους εκτός της επιρροής του Viva!

Το Viva! καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες του να προσφέρονται στη μέγιστη ποιότητα, εντούτοις καμιά εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί.

Ισχύς και διάρκεια
Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν από τη πρώτη στιγμή χρήσης και για όλη τη διάρκεια που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Viva!
Αν για οποιοδήποτε λόγο διαφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Viva!

Διακοπή Υπηρεσιών

Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου πόντων (Viva! Points) στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι για τη xρήση κάποιας από τις υπηρεσίες Viva! δεν θα έχετε τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας έως τη στιγμή που θα προσθέσετε στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι τους αιτούμενους πόντους (Viva ! Points).

Προσωρινή Διακοπή
Το Viva! θα διακόψει προσωρινά την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες σε περίπτωση που έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές (χρεωστικό/αρνητικό υπόλοιπο πόντων Viva! Points στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι):

Η Προσωρινή Διακοπή γίνεται κατόπιν σχετικής γραπτής ειδοποίησης προς εσάς, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Viva! να αποφασίσει μονομερώς σε ποιες από τις μη χρεώσιμες υπηρεσίες και για ποιο διάστημα θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση, όταν βρίσκεστε σε Προσωρινή Διακοπή.

 

Οριστική Διακοπή
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός του, το Viva! δικαιούται να προβεί σε μονομερή οριστική διακοπή της παροχής του συνόλου των υπηρεσιών σας σε περίπτωση που:

  1. Γίνεται χρήση των υπηρεσιών του Viva! για κακόβουλους ή παράνομους σκοπούς

  2. Έχει διαπιστωθεί απάτη

  3. Παραβιάζονται όροι του παρόντος

  4. Έχετε ληξιπρόθεσμη οφειλή, μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών.


Πρόσθετες υποχρεώσεις

 1. Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση των υπηρεσιών του Viva!, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του.

 2. Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα το Viva! σε περίπτωση που αντιληφθείτε:

 • την απώλεια, κλοπή, διαρροή των μέσων που σας επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών Viva! (πχ κωδικών κ.λ.π)
 • τη χρέωση στον προσωπικό σας λογαριασμό που διατηρείτε στο Viva! οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε παρά την βούλησή σας
 • τυχόν σφάλμα στην τήρηση του λογαριασμού σας από το Viva!

Πνευματικά Δικαιώματα
Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.viva.gr στο σύνολό του (πχ πληροφορίες, φωτογραφίες, οπτικές απεικονίσεις, λογισμικό κ.λ.π.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές του περιεχομένου που διατίθεται από www.viva.gr, και υπόκεινται στις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα, το σήμα Viva! (λεκτική και οπτική απεικόνιση) όπως και τα σήματα των επιμέρους υπηρεσιών του Viva! (λεκτικές και οπτικές απεικονίσεις) αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Telecom Revolution Μον. ΕΠΕ, η οποία ανήκει κατά 100% στη Realize A.E. και η οποία έχει τη νόμιμη χρήση αυτών. Τα σήματα αυτά προστατεύονται στο σύνολό τους από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η Εταιρεία απαγορεύει ρητώς την χρήση των ως άνω για οποιονδήποτε λόγο πέραν την απλής και απευθείας ανάγνωσης.
Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω δε δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο /Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές που προκύπτουν κατά την λειτουργία και την ερμηνεία του παρόντος, εφόσον δεν επιλύονται φιλικά, θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο.


Ειδικοί Όροι Χρήσης Viva! Numbers
Η υπηρεσία Viva! Numbers σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τηλεφωνικούς αριθμούς του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (ΕΣΑ) σε ένα σύνολο από υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων: τηλεφωνία VoIP, αποστολή και λήψη fax, τηλεφωνητή, έξυπνης δρομολόγησης (FollowMe), κ.α. Οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον διαδικτυακό τόπο του Viva! www.viva.gr.

Παρακάτω θα βρείτε τους ειδικούς όρους που ισχύουν πρόσθετα των Γενικών Όρων Χρήσης του Viva!, για τα Viva! Numbers.

Εκχώρηση Αριθμών
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί Viva! Numbers σας εκχωρούνται και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που έχουν εκδοθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων).

Όταν το Viva! σας εκχωρεί έναν τηλεφωνικό αριθμό Viva! Number έχετε το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του για όσο διάστημα τον χρησιμοποιείτε.

Το Viva! δεσμεύει τον τηλεφωνικό αριθμό που σας έχει εκχωρήσει για μέχρι και  έξι (6) μήνες από την διακοπή των υπηρεσιών σας, πριν εκχωρήσει τον αριθμό αυτό εκ νέου σε άλλο χρήστη.

Η παροχή υπηρεσιών με χρήση των αριθμοδοτικών σειρών που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από το σύνολο των παρόχων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών (π.χ. 801, 800, 825 κοκ) εξαρτάται από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ενεργοποίησης από τους εν λόγω παρόχους. Το VIVA! θα υποβάλει εκάστοτε σχετικά αιτήματα διασύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στην υπ΄αρ. 506/37/09 απόφαση της ΕΕΤΤ όπως εκάστοτε ισχύει.

Η διευκόλυνση της φορητότητας για τη μεταφορά Viva! Number σε άλλο δίκτυο, προϋποθέτει να έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων όπως αυτή ορίζεται από το Viva!

Γεωγραφικοί Αριθμοί
Ειδικότερα σε ότι αφορά τα Viva! Numbers που είναι γεωγραφικοί αριθμοί σύμφωνα με το Ε.Σ.Α., οφείλετε να χρησιμοποιείτε τους γεωγραφικούς αριθμούς εντός των γεωγραφικών ορίων που ορίζει ο κάθε αριθμός με βάση το αρχικό του πρόθεμα. Δεν επιτρέπεται να κάνετε μόνιμη χρήση των αριθμών αυτών έξω από την γεωγραφική περιοχή που ανήκουν.


Φορητότητα Αριθμών
Μπορείτε να αιτηθείτε στο Viva! την μεταφορά αριθμού που ήδη έχετε από άλλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο, προς το Viva!

Υποβάλλοντας αίτημα φορητότητας στο Viva!, του παρέχετε εξουσιοδότηση ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για λογαριασµό και επ’ονόµατί σας. Το χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι αυτό που ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα αιτήματα φορητότητας χρεώνονται με πόντους (Viva! Points), σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. 
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της φορητότητας του αριθμού σας, αυτός υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα Viva! Numbers.

Σε περίπτωση φορητότητας αριθμού προς το VIVA! θα λαμβάνετε τις υπηρεσίες VIVA! που έχετε επιλέξει και με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ που έχετε αποδεχθεί.

Καταχώριση σε Δημόσια Διατιθέμενους Τηλεφωνικούς Καταλόγους
Οποτεδήποτε θελήσετε, διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε στο Viva! την καταχώριση του αριθμού σας (Viva!Number) σε δημόσια διατιθέμενους τηλεφωνικούς καταλόγους. Επιπρόσθετα έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε και, αν είναι απαραίτητο, να διορθώνετε ή και να ζητάτε τη διαγραφή της σχετικής καταχώρησης. Είναι στη δική σας ευχέρεια να καθορίσετε αν θέλετε να καταχωρηθεί μέρος ή το σύνολο των αριθμών σας (Viva!Numbers) καθώς και ποια από τα προσωπικά σας στοιχεία επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στον δημόσια διατιθέμενο τηλεφωνικό κατάλογο.

Η διεκπεραίωση αιτήματός σας προς το Viva! για την καταχώρισή σας σε Δημόσια Διατιθέμενους Τηλεφωνικούς Καταλόγους, προϋποθέτει να έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων όπως αυτή ορίζεται από το Viva! και περιγράφεται στο διαδικτυακό του τόπο (www.viva.gr).

Viva ! VoIP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Το Viva! VoIP είναι υπηρεσία τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου και συνεπώς η χρήση του εξαρτάται από την σύνδεση σας στο διαδίκτυο.
Ανάλογα με τον εξοπλισμό σας, η υπηρεσία μπορεί να μην λειτουργεί χωρίς ρεύμα.

Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα διεκπεραίωσης κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης μεταξύ αυτών και του αριθμού 112. Λόγω της νομαδικότητας που χαρακτηρίζει την υπηρεσία Viva!VoIP (δηλαδή μπορείτε να την χρησιμοποιείτε περιστασιακά και εκτός της διεύθυνσης από την οποία την χρησιμοποιείται μόνιμα), προκειμένου να γίνεται σωστά η διεκπεραίωση των κλήσεων προς αριθμούς εκτάκτου ανάγκης οφείλετε να ορίζετε κάθε φορά που αλλάζετε θέση την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Ειδικότερα σε ότι αφορά εξερχόμενες κλήσεις προς τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112 το Viva! δεν παρέχει την δυνατότητα αποστολής για τα στοιχεία θέσης του καλούντος στην Αρμόδια Αρχή.


Ειδικοί Όροι Χρήσης Viva ! Music
Eχετε το δικαίωμα να «καταφορτώνετε» (download), να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε τα προϊόντα μουσικής που διατίθενται από www.viva.gr αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση.

Οποιεσδήποτε δυνατότητες αντιγραφής ή εξαγωγής σας δίνονται στα προϊόντα είναι απλώς μια διευκόλυνση προς εσάς και δεν αποτελούν παραίτηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων εκ μέρους των ιδιοκτητών των πνευματικών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε προϊόν ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, τραγούδι, μουσική σύνθεση, έργο τέχνης ή άλλο ψηφιακό αντικείμενο που ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε προϊόν.

Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή έννομο συμφέρον για οποιαδήποτε προϊόντα δεν μεταφέρονται σε εσάς ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταφόρτωσης ή της αντιγραφής ή άλλης ενέργειας.

Όλα τα δικαιώματα στα προϊόντα ανήκουν στους χορηγούς αδείας του περιεχομένου.

Δεν έχετε το δικαίωμα:

 1. να αναπαράγετε (εκτός για την προσωπική σας και μόνο χρήση), να δημοσιεύσετε, να διαβιβάσετε, να διανείμετε, να επιδείξετε, να μεταδώσετε ραδιοφωνικά ή ραδιοτηλεοπτικά, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα προϊόντα, να πουλήσετε ή να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε πώληση ή να εκμεταλλευτείτε με οποιοδήποτε τρόπο, γενικά ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε από τα προϊόντα.
 2. να αντιστρέψετε τη διαδικασία δημιουργίας, να αποκωδικοποιήσετε, να αποσυνθέσετε, να τροποποιήσετε ή να θέσετε εκτός λειτουργίας οποιαδήποτε συστήματα προστασίας αντιγραφών ή περιορισμούς χρήσης που συνδέονται με τα προϊόντα.
 3. να εκτελέσετε και έπειτα να επαναψηφιοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν ή να το φορτώσετε/δημοσιεύσετε στο Διαδίκτυο.
 4. να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα σε συνδυασμό με περιεχόμενο τρίτων.Προωθητικές Ενέργειες

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα το Viva! πραγματοποιεί προωθητικές ενέργειες . Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών το Viva δύναται να διαθέτει υπό μορφή δώρου, και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ( π.χ. Viva !Number, SMS κοκ.).

Τα δώρα παρέχονται σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά ή /και περιορισμούς που θα περιγράφονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο www.viva.gr ή και στο όποιο άλλο υλικό προώθησης ( πχ έντυπο κοκ) . Σε καμία περίπτωση το δώρο δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή με πόντους ( Viva!Points).

Το Viva! δύναται να αλλάξει κατά την κρίση της τα ειδικά χαρακτηριστικά και όρους με τους οποίους παρέχει τα δώρα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.

H παροχή οποιουδήποτε δώρου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά του. Το Viva! μπορεί να μεταθέσει χρονικά τη δυνατότητα απόκτησης του δώρου σε περίπτωση εξάντλησης/μη διαθεσιμότητάς του.

Ειδικοί Όροι Χρήσης μη γεωγραφικών αριθμών των σειρών 806, 812, 825, 850, 875 παροχής Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) 

Οι αριθμοί αυτοί σας εκχωρούνται  προκειμένου να μπορείτε να παρέχετε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ)  και να λαμβάνετε προμήθεια από τις εισερχόμενες κλήσεις. Διευκρινίζεται ότι μέσω των αριθμών αυτών δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξερχόμενες κλήσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να παράσχετε υπηρεσίες μέσω αυτών των αριθμών, είναι να είστε Κάτοχος  Γενικής ‘Αδειας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)  για την παροχή ΥΠΠ.  Παράλληλα αναλαμβάνετε την ευθύνη να τηρείτε όλες τις υποχρεώσεις που  προβλέπονται σχετικά στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ ,  στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, στον Κανονισμό Διαχείρισης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, και στον Κανονισμό Παροχής ΥΠΠ  όπως ισχύουν εκάστοτε. 
Το Viva!  διασφαλίζει με κάθε δυνατό τρόπο ότι  χρησιμοποιείτε τους αριθμούς αυτούς  για την παροχή ΥΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία καθώς και να παρέχει στην ΕΕΤΤ οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί για τον έλεγχο της υπηρεσίας σας. Στο πλαίσιο του ελεγκτικού  του ρόλου το Viva! δύναται να σας ζητήσει να  της προσκομίζετε σχετικά στοιχεία. Εφόσον δεν προσκομίσετε τα στοιχεία αυτά εντός των χρονικών ορίων που θα σας ζητηθεί ή/και  εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωσή σας με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία,  τότε το Viva! προβαίνει  αυτόματα σε διακοπή του αριθμού από την οποία παρέχεται η ΥΠΠ.
Απόδοση προμηθειών/ εξαργύρωση πόντων σε €:  Η απόδοση προμηθειών και εξαργύρωση πόντων σε € γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις  που περιγράφονται  στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (δείτε σχετική ιστοσελίδα εδώ). Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου σύμφωνα με δημοσιευμένους όρους και προϋποθέσεις,  το Viva!  οφείλει να  προβεί σε εξόφλησή του εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  Ρητά διευκρινίζεται ότι το Viva! δύναται να παρατείνει περεταίρω το συγκεκριμένο χρόνο εξόφλησης σε περίπτωση  που εκκρεμεί από πλευράς σας η προσκόμιση στοιχείων που ενδεχομένως σας έχουν ζητηθεί σχετικά ( όπως πχ στοιχεία που να πιστοποιούν ότι  πληροίτε τις προϋποθέσεις  για την παροχή  ΥΠΠ ή/και τη συμμόρφωσή σας με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία  για την παροχή ΥΠΠ.)

What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Alert