Δείκτες Ποιότητας Εξυπηρέτησης

Στα πλαίσια της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Αρ. Απόφασης ΕΕΤΤ, 480/017/13-5-08, ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 1153/24-06-2008) σας παρουσιάζουμε τους δείκτες ποιότητας εξυπηρέτησης και υπηρεσιών μας.

Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ως Δείκτης Ποιότητας ορίζεται το μέτρο ενός συνόλου μεγεθών, μέσω του οποίου αποτιμάται μέρος/στοιχεία της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Με τη βοήθεια των Δεικτών Ποιότητας Υπηρεσιών, ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει σύγκριση της ποιότητας των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης που παρέχονται από διαφορετικούς παρόχους, αλλά και να πιστοποιήσει, στο μέτρο του δυνατού, την ποιότητα των υπηρεσιών που ήδη του παρέχονται.


 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Alert