Συσκευές
Aπενεργοποίηση SIP ALG σε US Robotics Routers

Τα Routers US Robotics 9108/9108a έχουν ενεργοποιημένο by default το "SIP ALG" function. (Ένα άλλο router που έχει SIP ALG είναι το Zyxel P660)
Το SIP ALG (Application Level Gateway) που μπορεί επίσης να ονομαστεί και SIP Helper, τροποποιεί τα SIP packets και 'μπερδεύει' τη λειτουργία της υποδομής που χρησιμοποιεί το Viva με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται προβλήματα ποιότητας στην υπηρεσία VivaVoIP

Η λύση είναι να απενεργοποιηθεί το SIP ALG function σε αυτούς του τύπους router .

Στα US Robotics 9108/9108a η διαδικασία απενεργοποίησης του SIP ALG function είναι η παρακάτω :

1.Ανοίξτε ένα Command Prompt. Αυτό γίνετε ώς εξής (Start -> Run -> και πληκτρολογούμε την εντολή cmd)
2.Πληκτρολογήστε την εντολή: telnet <router_ip>  (όπου το <router_ip> είναι η ip του router) π.χ. telnet 192.168.1.1
3. Στο telnet θα σας ζητηθεί username και password. Πρέπει να εισάγετε το username/pasword του router σας
4.Έπειτα εισάγετε την εντολή: siproxd disable για να απενεργοποιήσουμε το SIP ALG. Για να διαπιστώσουμε ότι το SIP ALG είναι  απενεργοποιημένο εισάγουμε την εντολή: siproxd show η οποία θα πρέπει να βγάλει το μήνυμα: siproxd: SIP proxy is disabled
5.Εισάγετε την εντολή save και ύστερα την εντολή reboot και κλείνουμε το telnet παράθυρο
6.Επανεκκίνηση στο Sip Client που χρησιμοποιείτε

What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Alert