Μόνιμη Απόκρυψη Αριθμού με Χ-lite

Στο Χ-lite μπορείτε να επιλέξετε προσωρινή η τη μόνιμη απόκρυψη του αριθμού σας

Προσωρινή Απόκρυψη Αριθμού
Πληκρολογήστε *33* και αμέσως μετά τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε .
Ο αριθμός σας για τη συγκεκριμένη κλήση δε θα εμφανιστεί .

Μόνιμη Απόκρυψη Αριθμού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

1.Κάντε δεξί κλικ πάνω στην οθόνη του X-lite
2.Πηγαίνετε στο Sip Account Settings και κάντε διπλό αριστερό κλικ στο Viva λογαριασμό σας
3.Στο Dial Plan αντικαταστήστε το υπάρχον με το παρακάτω: 
#1\a\a.T|#1xx.T|+.xx.T;match=1;prestrip=2;match=2;prestrip=2;pre=*33*;match=3;pre=*33*;
4.Πατήστε Αpply και έπειτα ΟΚ

Σε κάθε επόμενη κλήση σας ο αριθμός σας δε θα εμφανίζεται.

Απενεργοποίηση Μόνιμης Απόκρυψης Αριθμού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

1.Κάντε δεξί κλικ πάνω στην οθόνη του X-lite
2.Πηγαίνετε στο Sip Account Settings και κάντε διπλό αριστερό κλικ στο Viva λογαριασμό σας
3.Στο Dial Plan αντικαταστήστε το υπάρχον με το παρακάτω: 
#1\a\a.T|#1xx.T|+.xx.T;match=1;prestrip=2;match=2;prestrip=2;
4.Πατήστε Αpply και έπειτα ΟΚ


Δείτε αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης του X-lite

Alert