Διαδικασία Φραγής Εξερχομένων Κλήσεων σε Viva Number

Για να ενεργοποιηθεί φραγή εξερχομένων κλήσεων ακολουθήστε την παραπάκω διαδικασία

Από τη συσκευή σας πληκτρολογήστε :

**80*XXXXXX*Y

XXXXXX:
Ο 6ψήφιος VoIP κωδικός  Υ: Το πρόθεμα που θέλει να μπλοκάρει.

Με τον παραπάνω τρόπο μπορείτε να πραγματοποίησετε και φραγή σε αριθμοδοτικές σειρές μέσω των οποίων παρέχονται Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) (Σημ: σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης οι ΥΠΠ παρέχονται κατά κύριο λόγο από τις αριθμοσειρές 901, 909, 806, 812, 825, 850, 875, 14, 190-195 και 54).

Με την πραγματοποίηση της φραγής, θα ακούσετε ηχητικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι η φραγή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Παραδείγματα:

Για νούμερα ειδικής χρέωσης 812 (ΥΠΠ) : **80*Voip Kωδικός*812

Για διεθνείς κλήσεις : **80*Voip Kωδικός*00

Για σταθερά Ελλάδος : **80*Voip Kωδικός*2
 
Για κινητά Ελλάδος : **80*Voip Kωδικός*6

Αν θέλετε να άρεται κάποια από τις ενεργοποιημένες φραγές σας, πληκτρολογήστε από τη συσκευή σας .

**81*Voip Kωδικός*Πρόθεμα Που Έχει Ενεργή Φραγή

Με την απενεργοποίηση της φραγής, θα ακούσετε ηχητικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι η φραγή αφαιρέθηκε επιτυχώς.
 


Alert