ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ / THE SACRED SPIRIT / ESPÍRITU  SAGRADO
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει