Σινέ Λιλά (Θερινός)
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει