ΔΕΝ ΔΙΝΩ ΓΑΜ*** ΔΕΚΑΡΑ / ZERO FUCKS GIVEN / RIEN À FOUTRE
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει