Δημοτικός Κινηματογράφος Απόλλων
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει