Η ΠΕΝΘΙΜΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ /  FUNERAL PARADE OF ROSES / BARA NO SŌRETSU
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει