ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ /  GREAT FREEDOM / GROSSE FREIHEIT
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει