ΤΑ ΛΕΜΕ / SEE YOU THEN
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει