ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΣΟΟΥΛ / SUMMER OF SOUL (...OR,  WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει