ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΦΛΕΓΕΤΑΙ / PARIS IS BURNING
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει