Η ΚΥΡΙΑ ΑΠ’ ΤΗ ΣΑΓΚΑΗ / THE LADY FROM SHANGHAI
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει