ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΙΧΝΗ / LEAVE NO TRACES / ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει