ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ - Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡ / NIKOS KAROUZOS – POEMS ON THE TAPE RECORDER
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει