ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΦΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ / THIS IS NOT A BURIAL, IT'S A RESURRECTION
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει