Κινηματογράφος και Πόλη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει