35 ΣΦΗΝΑΚΙΑ ΡΟΥΜΙ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει