Θερινό ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει