Θερινό ΚΗΠΟΣ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει