Θερινό Σινεμά Σερρών
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει