ΤΕDxKalamata 2015 “firstep”
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει