Τέχνη & Ιδεολογία: ο Μάης του ‘68
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει