Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει