Τ'ΑΗΔΟΝΙΑ  ΤΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΗΣ  ΛΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει