1ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Δήμου Καλλιθέας
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις