Αστικό Πανηγύρι.Εβρίτικη Ζυγιά-Κατερίνα Δούκα
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις