ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει