Ελευθερία Αρβανιτάκη - Αλεξανδρούπολη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει