Καρράς & Πάολα στα Αστέρια Live Μορφατι
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει