Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στη Σφίγγα
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις