Προς την καρδιά της ποίησης του Γιώργου Σεφέρη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει