ΠΥΞ ΛΑΞ -  Τι είναι αυτό που μας ενώνει
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει