Συναυλία του Τρίο Anasan
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει