Ρεσιτάλ Λυρικού Τραγουδιού
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει