Το χωριό του Αϊ Βασίλη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει