Ελληνικός Queer Κινηματογράφος - Greek Queer
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει