Φλικ της Άνι Μπέικερ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει