Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ  ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει