Εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - παιδιά 5-8 ετών
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις