Κλείστε εισιτήρια για θερινά σινεμά και κερδίστε 10€!


Αυτό το καλοκαίρι το Viva σας πάει θερινό! Κλείστε online τα εισιτήριά σας για θερινά σινεμά μέσα από το Viva.gr ή το Viva Wallet App και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που θα κερδίσει 10€ στο Viva Wallet του.

Από 15/7 έως 31/7 κάθε αγορά για θερινό σινεμά που πληρώνετε με το Viva Wallet σας, σας χαρίζει μία συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει στις 2/8.
Πέντε τυχεροί θα κερδίσουν 10€ στο Viva Wallet τους για να συνεχίσουν τις καλοκαιρινές αγορές τους! Καλή επιτυχία!

Αγοράστε εισιτήρια εδώΌροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού Viva Wallet


1 Διοργανώτρια


Η εταιρεία με την επωνυμία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E..» και τον διακριτικό τίτλο «VIVA» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Καποδιστρίου 2, Μαρούσι Αττικής, στο πλαίσιο προώθησης της ηλεκτρονικής της σελίδας www.viva.gr, αλλά και της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου Viva Wallet App, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής «Ενέργεια») όπου ο κάθε συμμετέχων, κατόπιν αγοράς εισιτηρίων για θερινά σινεμά μέσω της Mobile εφαρμογής Viva Wallet, ή/και μέσα από τον διαδικτυακό τόπο www.viva.gr με πληρωμή μέσω Viva Wallet, θα μπαίνει στην κλήρωση για έναν (1) από τους 5 κωδικούς viva e-money αξίας 10 ευρώ έκαστος (εφεξής το «Έπαθλο»).

2 Διάρκεια

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το διάστημα από τη Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 έως και την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016, με την δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή σύντμησης αυτής από πλευράς Διοργανώτριας.

3 Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η συμμετοχή εκάστου συμμετέχοντος στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και εξ ολοκλήρου αποδοχή των παρόντων όρων.
Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα

- έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

- έχουν κατεβάσει την εφαρμογή viva wallet για IOS & Android και έχουν δημιουργήσει Viva Wallet λογαριασμό, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης που δημοσιεύονται εδώ: https://www.vivawallet.com/el-gr/personal-terms. Στην ενέργεια μπορούν να συμμετέχουν αλλά δεν θα δικαιούνται το Έπαθλο οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.

4 Διαδικασία της ενέργειας (συμμετοχή, κλήρωση, και ανάδειξη των νικητών)

Η συμμετοχή στην Ενέργεια πραγματοποιείται εφόσον ο συμμετέχων ολοκληρώσει αγορές εισιτηρίων για θερινά σινεμά μέσα από το viva wallet ή το www.viva.gr με πληρωμή μέσω Viva Wallet. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην κλήρωση, δίχως να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη αγορά με τους ως άνω τρόπους δικαιούται να το εκφράσει αποστέλλοντας email στο contests@vivawallet.com με το αίτημά του.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για πολλαπλές συμμετοχές με την έννοια ότι μπορεί να αγοράσει περισσότερες από μία φορές εισιτήρια για σινεμά καθ΄ όλη τη διάρκεια της ενέργειας. Για κάθε διαφορετική αγορά, ανεξαρτήτως συνολικής αξίας της, ο συμμετέχων αποκτά και αντίστοιχο αριθμό συμμετοχών στην κλήρωση που περιγράφεται κατωτέρω.

Ειδικότερα:
Κάθε ημέρα από τις 15 έως τις 31 Ιουλίου 2016 το VIVA θα συλλέγει τα emails και τα ονόματα όσων έχουν αγοράσει -μία ή περισσότερες φορές κατά το ως άνω διάστημα- εισιτήρια για θερινά σινεμά και τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2016 θα διεξαγάγει τη μεγάλη κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων στην Ενέργεια,. Πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν από ένα Έπαθλο στο Viva Wallet τους, ενώ παράλληλα θα αναδειχθούν και πέντε (5) επιλαχόντες νικητές, σε περίπτωση που οι πρώτοι αδυνατούν να παραλάβουν το Έπαθλο, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 6 κατωτέρω.

Η κλήρωση του Επάθλου θα γίνει ηλεκτρονικά και οι νικητές, καθώς και οι επιλαχόντες νικητές αυτής θα δημοσιευτούν στη Facebook σελίδα του Viva Wallet, https://www.facebook.com/VivaWallet/, καθώς και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας, www.viva.gr.

Επισημαίνεται ότι το Έπαθλο είναι μοναδικής χρήσης από ένα και μόνο Viva Wallet λογαριασμό. Η, δε, αποστολή αυτού στους τυχερούς θα γίνεται μέσω emailστο account που έχουν δηλώσει κατά τη δημιουργία του Viva Wallet λογαριασμού τους..

Για κάθε πληροφορία σχετικά με την ενέργεια οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Διοργανώτριας, τηλεφωνικά στο 11876 ή 211 7700 000 με χρέωση αστικής κλήσης, καθημερινά και Σαββατοκύριακα από 08.00 έως 23.00.

5 Έπαθλο

Το Έπαθλο είναι πέντε (5) κωδικοί viva e-money, συνολικής αξίας πενήντα (50) ευρώ, οι οποίοι θα δοθούν σε αντίστοιχο αριθμό νικητών. Προς άρση κάθε τυχόν παρερμηνείας, υπογραμμίζεται ότι το Έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλες υπηρεσίες, ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα.

6 Διαχείριση της παράδοσης του Επάθλου

Με το πέρας της κλήρωσης, η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί με κάθε έναν εκ των νικητών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάδειξή τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν το Έπαθλό τους. Η Διοργανώτρια δεν υποχρεούται να παράσχει το Έπαθλο και δικαιούται να το διαθέσει σε επιλαχόντα νικητή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια εφόσον:

Α) ο νικητής δεν αποδεχθεί το Έπαθλο εντός έξι (6) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησης του. Διευκρινίζεται ότι ως αποδοχή από πλευράς του νικητή θεωρείται η απάντηση του στο email που θα του αποστείλει η Διοργανώτρια.

Β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του νικητή οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους όρους της παραγράφου 3 ανωτέρω για τη συμμετοχή του στην Ενέργεια

Γ) ο νικητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το παθλό του για οποιοδήποτε λόγο.

7 Προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων και δικαιώματα εικόνας

Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την εκ μέρους των συμμετεχόντων παροχή συναίνεσης προς τη Διοργανώτρια και προς άλλα νομικά πρόσωπα, συνδεδεμένα ή μη, με τα οποία αυτή συνεργάζεται για την συλλογή, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της Ενέργειας είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επώνυμο, Κινητό τηλέφωνο, Email.

Η Διοργανώτρια λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δηλώνει και ο συμμετέχων αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τους παρακάτω σκοπούς:

- το ονοματεπώνυμό του ως μέσο για τη συμμετοχή του στην κλήρωση και την πιθανή ανάδειξή του ως νικητή ή ως επιλαχόντα νικητή.

Τα Ονοματεπώνυμα των νικητών και των επιλαχόντων νικητών θα αναρτηθούν στη Facebook σελίδα του Viva Wallet, https://www.facebook.com/VivaWallet/, καθώς και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας, www.viva.gr.

- η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) για να αποσταλούν στον νικητή αναλυτικά οι οδηγίες παραλαβής του Επάθλου.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι η Διοργανώτρια και το προσωπικό της, άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου της Διοργανώτριας, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η Διοργανώτρια υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Επίσης ο συμμετέχων δηλώνει ότι με τους παρόντες όρους έχει ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια για το δικαίωμά του:

α. Για ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και την ανακοίνωσή τους από τη Διοργανώτρια σε τρίτους

β.
Για πρόσβαση στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία

γ.
Για αντίρρηση ως προς την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 για την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας του ατόμου κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω.

Επίσης, η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να διατηρήσει αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων για την αποστολή προωθητικών και ενημερωτικών μηνυμάτων, εκτός αν ο συμμετέχων δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο support@viva.gr.

Τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων νικητών θα ανακοινωθούν στις 02/07/2016 στη Facebook σελίδα του Viva Wallet, https://www.facebook.com/VivaWallet/, καθώς και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας, www.viva.gr.

8 Λοιποί όροι

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες όρους, όπως επίσης και να προβεί στην σύντμηση ή και την παράταση της διάρκειας της Ενέργειας ή στην ματαίωση αυτού για οποιοδήποτε λόγο.

Με το τέλος της Ενέργειας και τη διάθεση του Επάθλου στους νικητές, θα σταματήσει και η όποια σχετική με την Ενέργεια ευθύνη της Διοργανώτριας και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της Διοργανώτριας ή τρίτων η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Έπαθλα ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες δεν θα είναι υπεύθυνες για τις όποιες ζημίες της όποιας μορφής, άμεσες ή έμμεσες, και/ή δευτερεύουσες, άμεσες ή μελλοντικές, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια λόγω της χρήσης του Επάθλου που απονεμήθηκαν. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης συμμετεχόντων με τα συστήματά της για την συμμετοχή τους στην ενέργεια που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την Ενέργεια αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της Διοργανώτριας, ενώ η Ενέργεια θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.