Στην Εθνική Πινακοθήκη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις