Κινηματογράφος ΜΑ.ΓΙΑ Movietone
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις