Παντελής Θαλασσινός - Βασίλης Σκουλάς στις Σέρρες
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις