Ο Βασίλης Σκουλάς και ο Παντελής Θαλασσινός στο Block 33
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει