Στέφανος Λογοθέτης | Δ. Σολωμός concerto
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει